Προσωπικά Δεδομένα

Term Of Shopping

Δήλωση τήρησης μυστικότητας

Update: Δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα. Η σελίδα προσφέρει μόνο ενημέρωση.

Η ‘Infodeal’ δεσμεύεται να προστατέψει τα προσωπικά στοιχεία του κάθε επισκέπτη. Όλες οι πληροφορίες κάθε είδους είναι εμπιστευτικές και δεν δίδονται ή μεταβιβάζονται σε τρίτους σε καμία περίπτωση.

Η ‘Infodeal’ συλλέγει στοιχεία σχετικά με τους επισκέπτες του site infodeal.gr καθώς και το Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Πρόκειται για στοιχεία που οι ίδιοι οι επισκέπτες του site infodeal.gr εκουσίως παρέχουν. Τέτοιου είδους στοιχεία μας επιτρέπουν να προσαρμόζουμε διαρκώς το περιεχόμενό μας και τα προϊόντα μας βάσει των αναγκών των επισκεπτών μας.